0

Venedik veya Genova Cumhuriyetlerinin seçimle iş başına gelen başkanları.[1]


[1] Baykal, Tarih Terimleri Sözlüğü, s. 41.

 D
Türkçe Tarih

Divan-ı Hümayun

Önceki yazı

Dolaylı ve Dolaysız Vergiler

Sonraki yazı

Yorumlar