0

Devletin ekonomi ve toplumla ilişkisini tanımlayan bir politik ekonomi türü. Devletçi model vasıtasıyla teşebbüs faktörü olarak devlet, modernleşme sürecini yönlendirir ve bu süreçte bağlı olan sınıf, kurumsal ve sektörel aktörler arasındaki sosyal ilişkileri yönetir.[1]


[1]Gabriel Goodliffe, “Etatism (Statism)”, Encyclopedia of Political Thought, 2015, s. 1.

 D
Türkçe Tarih

Devşirme

Sonraki yazı

Yorumlar