0

Dünya gücü olabilmek için denizlere hâkim olunması gerekliliği üzerinde duran Amerikalı Amiral Alfred Thayer Mahan (1840-1914)’a ait teori. Deniz hâkimiyetinin kara gücüne oranla üstün olduğunu belirten Mahan, Avrasya’yı çevreleyen kara üstlerine dayanarak dünya hakimiyetinin Amerika tarafından kurulacağını; ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya’nın Sovyet Rusya ve Çin’e karşı birleşecekleri ve ancak bu sayede Çin’in kontrol altına alınarak Sovyet Rusya’nın kuşatılabileceğini iddia etmiştir.[1]


[1] -İsmail Hakkı İşcan, “Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları”, Uluslararası İlişkiler, c. 1, sy 2, Yaz 2004, ss. 64-65.

 D
Türkçe Tarih

Denge Politikası

Önceki yazı

Derbent Resmi

Sonraki yazı

Yorumlar