0

Derbentlerden geçenlerin yolun emniyetinin sağlanması karşılığında ödediği vergi. Osmanlı mali literatüründe buna resm-i derbend denilmektedir. Mültezimlere ihale olunan bu verginin kanununa göre binek ve yüksüz hayvanlardan 20, yüklü hayvanlardan 40, arabadan ise 80 akçe miktarında alınmakta idi. Tanzimat’a takaddüm eden senelerde, bu mesele çeşitli devletlerle görüşülmüş ve bunun gümrük vergisine idhal edilmesi yoluna gidilmiştir.[1]


[1] Ziya Kazıcı, “Osmanlılarda Örfi Vergiler ve Bu Vergilerin Kaynağı Olan Örfi Hukuk”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 4, İstanbul 1986, ss. 307-308.

 D
Türkçe Tarih

Deniz Hakimiyeti Teorisi

Önceki yazı

Derbent Teşkilatı

Sonraki yazı

Yorumlar