0

II. Dünya Savaşı sonrasında özellikle Avrupa’da yaşanan ağır tahribatın giderilmesi için ihtiyaç duyulan uzun vadeli finansmanı sağlamak, uluslararası ödemelerdeki kısa süreli darboğazları finanse etmek ve kambiyo kurlarının istikrarını sağlamak amacıyla kurulan örgüt. Dünya Bankası’nın kuruluşuna ilişkin düşünceler ilk olarak 1–22 Temmuz tarihleri arasında ABD New Hampshire Eyaletine bağlı Bretton Woods kasabasında toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Maliye Konferansında dile getirilmiş ve hükümetlerin onayından geçmesi üzerine 1945 yılı sonunda Dünya Bankası kurulmuştur. [1]


[1] Safiye Kaya, “Dünya Bankası ve Türkiye”, (ed. Necip Tosun), Sayıştay Dergisi, sy. 46-47, 2002, s. 5.

 D
Türkçe Tarih

Düyun-ı Umumiyye İdaresi

Sonraki yazı

Yorumlar