0

İstanbul Darphanesi. İstanbul Darphanesi’nde basılan sikkelerde darp yeri Konstantiniyye, İslambol, Darülhilafe gibi adlandırmalarla gösterilmiştir. Darphane-i Amire’nin tarihi üç döneme ayrılarak incelenebilir: İlki, fetihten sonra başlayıp XVII. yüzyılın sonlarına kadar devam eden geleneksel dönem (1453-1687); ikincisi Darphane ve para reformunun ardından başlayıp Tashih-i Sikke’ye kadar süren mihaniki darp usulünün hâkim olduğu dönem (1687-1844); üçüncüsü Tashih-i Sikke’den saltanatın ilgasına kadar devam eden modern dönem (1844- 1922).[1]


[1]Ömerül Faruk Bölükbaşı, “Darphane-i Âmire”,  Antikçağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, c. 6, (ed. Coşkun Yılmaz),  İstanbul: İBB Kültür Yayınları, 2015, s. 271.

 D
Türkçe Tarih

Dardanizm

Önceki yazı

Darülharp

Sonraki yazı

Yorumlar