0

Yunanca dia (için, dolayı) ve sporos (tohum) kelimelerinden türeyen sağa sola dağılmış/saçılmış tohumlar anlamlarındaki kelime.[1] Kavram günümüzde artık göçmen, vatansız, mülteci, misafir işçi, sürgün topluluğu, yurtdışı topluluğu, etnik topluluk gibi terimleri kapsayan daha geniş bir anlam ve bilimsel alana karşılık gelmektedir.[2]


[1] Fırat Yaldız, “Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sy. 18, Bahar 2013, s. 290.

[2] Fırat Yaldız, “Diaspora Kavramı Bağlamında On İki Ada Türk Toplumu”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 2, 2014, ss. 47-49.

 D
Türkçe Tarih

Dış Politika

Önceki yazı

Diktatör

Sonraki yazı

Yorumlar