0

Belirli bir idare sisteminde geçerli olan prosedür. Diğer manasıylaişlerin yetkili ve konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılması.[1]


[1] Gamze Aksan-Özlem Çelik, “Gerilim ve Uzlaşma: Demokrasi Ekseninde Bürokrasi ve Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 25, 2011, s. 3.

 B
Türkçe Tarih

Bürokratik Kolektivizm

Sonraki yazı

Yorumlar