0

Osmanlı İmparatorluğunu Avrupa sermayesi için açık pazar haline dönüştüren, yabancıların Osmanlı coğrafyasında Osmanlı müteşebbisi gibi faaliyet göstermesi prensibinin kabul edildiği muahede.[1] Muahede ile Osmanlı İmparatorluğunda yüzyıllardır egemen olan “mutlak mülkiyet” anlayışına darbe indirilmiştir.[2]


[1]Mübahat S. Kütükoğlu, “Baltalimanı Muahedesi”, DİA, c. 5, İstanbul: TDV Yayınları, 1997, s. 40.

[2] Bengü Doğangün, “19. Y.Y.’Dan Cumhuriyete Osmanlı İmparatorluğu’ndan Devralınan Girişimcilik Mirası”, Akademik Bakış, sy. 39, Kasım – Aralık 2013, s. 12.

 B
Türkçe Tarih

Yorumlar