0

Bozkır ikliminin toplumların düşünce tarzına, inançlarına, dünya görüşlerine, örf ve geleneklerine yaptığı tesir. İbrahim Kafesoğlu en saf şekliyle bozkır kültürünü Türk kültürü olarak kabul etmektedir.[1]


[1] Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, ss. 205-206.

 B
Türkçe Tarih

Yorumlar