0

Kapitalist devletin büründüğü politik formu ve artan özerkliği.[1]


[1] Gökhan Demir -Ali Yalçın Göymen, “Yapısalcılıktan İlişkiselliğe Poulantzas’in Devlet Kuramı”,  Alternatif  Politika, 9/1, 2017, s. 48.

 B
Türkçe Tarih

Bolşevik

Önceki yazı

Bostancı

Sonraki yazı

Yorumlar