0

Eflak ve Boğdan bölgelerinin aristokat veyahut sonradan aristokratlaşmış (Stroici, Ureşe, Mavila, Baleni, Buzeşti, Ruset, Kostin gibi) aileleri.[1]


[1] Caner Sancaktar, Balkanlar’da Osmanlı Hâkimiyeti ve Siyasal Mirası”,  Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, c. 2, sy. 2, 2011, ss. 45-46.

 B
Türkçe Tarih

Bozkır Kültürü

Sonraki yazı

Yorumlar