0

Başlangıçta Rusya Komünist Partisi, daha sonra ise Sovyetler Birliği Komünist Partisi adını alan örgüt.[1]Evrensellik iddiasında bulunan Marksist topluluk.[2]


[1]Edward Hallet Carr, Bolşevik Devrimi 1917-1923, c. I, (çev. Orhan Suda), İstanbul: Metis Yayınları, 2012, s. 15.

[2] Bayram Kodaman, “Bolşevik İhtilali ve Türkiye”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 25, Mayıs 2011, ss. 65-66.

 B
Türkçe Tarih

Bonapartizm

Sonraki yazı

Yorumlar