0

Osmanlı diplomasisinin Avusturya adlandırması.[1]


[1]Zülfiye Koçak, “Son Osmanlı-Avusturya Mücadelesinde Değişen Dengeler ve Ziştovi Antlaşması”, Akademik Bakış, c. 11, sy. 22, Yaz 2018, s. 261.

 B
Türkçe Tarih

Batılılaşma

Önceki yazı

Bedel-i Askeriyye

Sonraki yazı

Yorumlar