0

Laissez faire. Ekonomi ile ilgili konularda hükûmet müdahalesinin asgari düzeyde tutulması ve sorumluluğun müteşebbislere bırakılması gerektiğini savunan sosyal sistem.[1] İlk kez Smith tarafından kullanılan slogan, daha sonraları serbest piyasa ekonomisiyle eşanlamlı hale gelmiştir.[2]


[1]Tahany Naggar, “Adam Smith’s Laissez Faire”, The American Economist, vol. 21, is. 2, 1977, s. 36. ; Angus Burgin, “Laissez-Faire”, The Encyclopedia of Political Thought, (ed. Michael T. Gibbons), John Wiley&Sons Ltd. 2015, s. 1.

[2]Ratan Lal Basu, “Viewpoint: Laissez Faire, Sustainable Develoment And Crisis In Democracy In T he New Millennium”, Culture Mandala, vol. 8, no. 1, October 2008, s. 82.

 B
Türkçe Tarih

Beytülmal

Önceki yazı

Bibliyografya

Sonraki yazı

Yorumlar