0

Politik, ekonomik ve teknolojik olarak ileri seviyede olan toplumların veyahut devletlerin üst kimlik oluşturma çabaları, hiyerarşik söylemleri. [1]


[1] F. Murat Özkaleli, “Küresel Sosyete Ülkeleri ve Ötekileştirilmiş Avamlar: İnşa Edilmiş Egemenlik Kavramı Üzerine 3. Dünyacılığın Bir Eleştirsi,” İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, sy. 41, Ekim 2009, ss. 11-12.

 B
Türkçe Tarih

Bilgi Fişi

Önceki yazı

Birleşik Krallık

Sonraki yazı

Yorumlar