0

Kavram başlangıçta orta sınıfı temsil ederken üretim sürecinin karmaşık hale gelmesiyle anlamı genişlemiştir. Bugün memurlar, esnaflar ve zanaatkarlar dahi burjuva olarak sayılmaktadır. Müteşebbis ile karıştırılmamalıdır. Müteşebbis ile burjuva sermayelerinin görünümü itibariyle birbirinden ayrılmaktadır. Teşebbüs faktörünü arz eden herkes müteşebbis iken, her müteşebbis Batılı tarzda burjuva değildir.[1]


[1] Mustafa Koç, “Atatürk Döneminde Müteşebbis Sınıfın Geliştirilmesine Yönelik Tasarruflar“, (Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Samsun 2017, s. 1.

 B
Türkçe Tarih

Yorumlar