0

Toplum biçimi. Üretim araçları mülkiyetinin kolektifleştirildiği ya da kolektifleştirilme eğiliminde olduğu toplumlarda, bürokratların üretim araçlarını eline geçirmesi ve bu saikle hızla sınıflaşma eğiliminin görülmesi.[1]


[1] Barış Övgün, “Bürokrasiden Yönetişime Yönetim Biçiminin Değişmesi“, (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ankara 2010, s. 41.

 B
Türkçe Tarih

Bürokrasi

Önceki yazı

Yorumlar