0

Şehir merkezinden uzakta ya da şehrin çeperine yakın yerleşim alanları. Yöre kent.[1]


[1] Funda Baş Bütüner vd., “Mekân Olarak Demiryolu: Sincan – Kayaş Banliyö Hattı”, Ankara Araştırmaları Dergisi, 5/1, 2017, s. 77.

 B
Türkçe Tarih

Yorumlar