0

Tarımsal faaliyetler, ulaşım, sanayi, yerleşme ve kentleşme gibi antropojen süreçler ile çevre üzerinde yapılagelen değişiklikler incelenmektedir. Buna ek olarak diğer kültürel ardışıklıklar dikkate alınmakta, çalışma alanı olarak belirlenmektedir.[1]


[1] Hayati Doğanay-Fatih Orhan, Türkiye Beşerî Coğrafyası, Ankara: Pegem Akademi, 2016, s. 4.

 B
Türkçe Tarih

Beşeri Sermaye

Sonraki yazı

Yorumlar