0

Latince’de küçük deri çanta, çekmece, para torbası ve kamu cüzdanı. Bir devletin bir takvim yılı ya da belirli bir periyodik dilimdeki gelir ve gider tahminlerini gösteren planlama aracı, cetveli.[1]


[1] Güngör Özcan, “Sosyal Bütçe Teorik Yapısı ve Türkiye’de Anayasal Temelleri”, Yönetim ve Ekonomi, c. 21, sy. 2, 2014,  s. 100.

 B
Türkçe Tarih

Bürokratik Kolektivizm

Önceki yazı

Büyük Buhran

Sonraki yazı

Yorumlar