0

Doğu Karpatlar ile Prut Nehri’nin arasında kalan Moldavya bölgesine Osmanlılar döneminde verilen ad. Osmanlılar’ın Moldova’ya verdikleri bu ad ilk bağımsız devleti kuran voyvoda Boğdan’ın adından gelmektedir.[1]


[1] Harun Barutoğlu, “Yuvan’ın İsyanına Kadar Osmanlı-Boğdan Münasebetleri ve Yuvan İsyanı’nın Sebepleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 10, sy. 54, 2017, s. 260.

 B
Türkçe Tarih

Boğazlar Meselesi

Önceki yazı

Bolşevik

Sonraki yazı

Yorumlar