0

Siyasi mahiyete sahip aileler birliği.[1]  Türk toplumunun iptida bir boydan ibaret olduğu[2] ve Türklerde boyun künye niteliği taşıdığı bilinmektedir. [3] Boyun başında iç dayanışmayı muhafaza etmek, hak ve adaleti düzenlemek ve gerektiğinde silahla boyun menfaatlerini korumak ile vazifeli bey bulunmuştur.[4]


[1]Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 221.

[2] Ziya Gökalp, Türk Devletinin Tekâmülü, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, s. 3.

[3] Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, (sad. Yalçın Toker), İstanbul: Toker Yayınları, 1995, s. 239.

[4] Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 221.

 B
Türkçe Tarih

Bostancı

Önceki yazı

Yorumlar