0

Boylar birliği. Müstakil veya bir ile tabi olabilen bodunların başında genellikle, arazisinin ve halkının çokluğuna göre yabgu, şad, ilteber vb. unvanlar taşıyan idareciler bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır. [1]


[1] İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2010, s. 223.

 B
Türkçe Tarih

Boğazlar Meselesi

Sonraki yazı

Yorumlar