0

Gayrimüslim erkek nüfusun geneli üzerinden alınan askerlik bedeli/vergisi. Bedel-i askeri’nin dağıtımı ve tahsili taşrada valilerin genel sorumluluğu altında olduğu bilinmektedir.[1]


[1] Ufuk Gürsoy, “Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlikten Muafiyet Vergisi: Bedel-i Askerî (1855 – 1909)”, Tarih Dergisi, sy. 37, 2002, s. 101.

 B
Türkçe Tarih

Begin Doktrini

Sonraki yazı

Yorumlar