0

Osmanlı vergi sisteminde evli fakat hiç toprağı olmayan ya da yarım çiftten az toprak tasarruf eden raiyyet.[1]


[1]Mehmet Emin Yardımcı, “1489, 1530, 1542 Yılları Tahrir Sonuçlarına Göre Bosna’da Zirai Üretim ve Vergiler”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, c. 56, sy. 2, 2006, s. 166.

 B
Türkçe Tarih

Begin Doktrini

Önceki yazı

Yorumlar