0

Osmanlı hükumeti. Babıali tabiri XVI ve XVII. yüzyıl kaynaklarında nadiren Bab-ı Hümayun, Divan-ı Hümayun manasında geçmekte olup bahsi edilen dönemde sadrazam dairesi anlamında kullanılmamıştır. XIX. yüzyılda, özellikle Abdülmecid ve Abdülaziz’in saltanatlarında, tek başına Osmanlı hükumetini ifade etmiştir.[1]


[1] Mehmet İpşirli, “Bâbıâli”, DİA, c. 41, İstanbul: TDV Yayınları, 1991, s. 386.

 B
Türkçe Tarih

Ağa Bölükleri

Önceki yazı

Ağıl Resmi

Sonraki yazı

Yorumlar