0

Farsça baj. II. Mehmed’in ve I. Süleyman’ın kanunnamesinde geçen resm, başka şehirlere ait bir alım satım vergisi.[1]


[1] “Bac”, Büyük Larousse, c. III, ss. 1176-1177.

 B
Türkçe Tarih

Babüssaade

Önceki yazı

Bağımlı Nüfus

Sonraki yazı

Yorumlar