0

Başta Topkapı Sarayı olmak üzere padişaha ait sarayların bahçe ve bostanlarında, padişah ve maiyetindekilerin kayıklarında çalışanlara verilen addır.[1]


[1] Murat Yıldız, “Osmanlı Devlet Teşkilâtında Bostancı Ocağı“, (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü), İstanbul 2008, s. 4.

 B
Türkçe Tarih

Bonapartizm

Önceki yazı

Yorumlar