0

Batıya entegre olma.[1] Çağdaş bir toplum ve hürriyetçi esaslara dayanan bir devlet kurmak üzere girişilmiş teşebbüsler ve gerçekleştirmeler.[2]


[1] Yusuf Çınar, “Bir Eleştiri Örneği: Tanzimat’tan Cumhuriyete Batılılaşma”, Akademik Bakış Dergisi, sy. 19, Ocak-Mart 2010, s. 3.

[2] Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasî Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010, s. 17.

 B
Türkçe Tarih

Basmacı Hareketi

Önceki yazı

Yorumlar