0

1929’da dünya kapitalist düzeninin merkezi olan Wall Street Borsası’nın çöküşüyle patlak veren ekonomik buhran.[1]ABD’de yaşanan iktisadi buhran yavaş yavaş diğer pazarlara da yayılmış ve dünya genelinde temel malların fiyatlarında düşme yaşanmış, böylece hemen hemen her ülkede üretim, istihdam, teşebbüs arzı ve kişi başı gelir azalmıştır.[2]


[1] Tevfik Çavdar, Türkiye Ekonomisinin Tarihi (1900 – 1960), Ankara: İmge Kitabevi, 2003, ss. 148 – 227.

[2] Tevfik Güran, İktisat Tarihi, İstanbul: Acar Basım, 2003, s. 170.

 B
Türkçe Tarih

Carter Doktrini

Sonraki yazı

Yorumlar