0

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek yabancı gemilerin uymakla yükümlü oldukları hukuk dolayısıyla çeşitli dönemlerde diplomasi alanında ortaya çıkan anlaşmazlık,[1] Hünkar İskelesi Muahedesi ile ilk kez devletlerarası bir anlaşmaya giren Osmanlı İmparatorluğu toprakları.


[1] Kemal Beydilli, “Boğazlar Meselesi”, DİA, c. 6, İstanbul: TDV, 1992, s. 266. ss. 266-271.

 B
Türkçe Tarih

Yorumlar