0

Basılmış veya çoğaltılmış metinlerin araştırılması, tanımlanması ve sıralanması.[1]


[1] Mehmet Türker Acaroğlu, “Bibliyografya Nedir?”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, c. 10, no. 3/4, 1961, s. 138.

 B
Türkçe Tarih

Bırakınız Yapsınlar

Önceki yazı

Bilgi Fişi

Sonraki yazı

Yorumlar