0

Bağlantı ve yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, askeri otoritenin kuvvet kullanımındaki istek ve ölçütlerini belirleyen kurallar.[1]


[1] M. Ezgi Erten, “Türkiye-Suriye Sınırı Hava Sahasında Türkiye’nin Uyguladığı Angajman Kuralları”, ERÜHFD, c. XII, sy. 1, 2017, ss. 94-96.

 A
Türkçe Tarih

Anayasal Monarşi

Önceki yazı

Yorumlar