0

Güvenlik kağıdı. Teslim halinde mal ve canlarına dokunulmayacağına dair muhariplere verilen kâğıt.[1]


[1]Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. I, s. 55.

 A
Türkçe Tarih

Altıbölük Halkı

Önceki yazı

Amerikan Devrimi

Sonraki yazı

Yorumlar