0

Kökü XVI. yüzyıla dayanan İngiliz kilisesi. 80 milyonu bulan kayıtlı müntesibi ile üçüncü büyük Hristiyanlık mezhebini oluşturmaktadır. [1]


[1] Vedat Şafak Yamı, “Anglikan Kilisesinin Oluşum Süreci ve Bugünü Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, c. 3, sy. 11, 2010, ss. 579-580.

 A
Türkçe Tarih

Yorumlar