0

Osmanlı hafif piyade kuvvetleri. Azep kelimesi bekâr erkek demektir. Anadolunun muhtelif vilayetlerinden gönüllü olarak toplanan Azeplerin, önceleri savaş sırasında ordunun en ön safında Yeniçerilerin önünde durup düşmana ilk hücumu yaptığı bilinmektedir. Sonradan azepler kalelerde muhafız kuvveti olarak istihdam edilmiştir. Ayrıca donanma hizmetinde de yer alan azepler Osmanlı donanmasının insan gücünü teşkil etmiştir.[1]


[1] Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997, s. 74.

 A
Türkçe Tarih

Aydınlanma Çağı

Önceki yazı

Azınlık

Sonraki yazı

Yorumlar