0

Yeniçeri Ocağına asker yetiştirmek amacıyla I. Murad devrinde (1362 -1389) kurulan ocak. “Yaya ve Müsellemler” adındaki ordunun yetersizliği üzerine Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa ve Karamanlı Molla Rüstem’in çabalarıyla Gelibolu’da ilk Acemi Ocağı kurulmuştur.[1]


[1] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatından Kapukulu Ocakları, c. I, Ankara: TTK, 1988, s. 5.

 A
Türkçe Tarih

Aforoz – Aforoz Etmek

Sonraki yazı

Yorumlar