0

Başka bir ülkede doğmuş olan, sonradan gelen, devlete yabancı, vatansız, konuk, ait olmayan, mülteci ya da turist.[1]


[1] F. Hilal Onur, “Öteki Sorunsalının “Alterite” Kavramı Çerçevesinde Yeniden Okunması Üzerine Bir Deneme”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21/2, 2003, s. 257.

 A
Türkçe Tarih

Altı Vergi (Rüsum- Sitte)

Sonraki yazı

Yorumlar