0

Yeniçeri Ocağının yerine ihdas edilen yeni ordu. Kanunnamesine göre öncelikle İstanbul’da, Serasker Paşa emrinde, 12 bin neferi kapsayan 8 tertip oluşturulacak; bu tertipler birinci, ikinci, üçüncü vs. şeklinde isimlendirilecektir. Her tertipte bir binbaşı, her binbaşı maiyetine sağ ve sol kolağaları, yüzbaşılar, onbaşılar, topçu ve arabacı ve cebehaneci başılar, mülazımlar, neferler, imamlar, nefer katipleri, mehterhane takımı, mühendis, hekim ve cerrah neferleri mevcut olarak, her bir tertip zabitler de dahil 1.527 neferden oluşturulacaktır. Bu neferlerden nöbetleşe olarak iki binbaşı ve 3.054 neferi İstanbul merkezdeki Serasker Kapısı kışlaklarında bulunacak, İstanbul’da nöbetleşe kolluk bekleyip gece-gündüz mahalle ve sokakların korunmasına gayret göstereceklerdir. Diğer 6 binbaşı emrindeki 9 bin küsur nefer ise Davutpaşa ve Üsküdar kışlalarında bulunacak; Üsküdar’da bulunanlar Fenerbahçesi’nden Bahr-i Siyah Boğazı’nın Anadolu tarafında bulunan Fener Kalesi’ne kadar hem boğaz kalelerini muhafaza hem de Boğaziçi sahillerinde karakolhane şeklinde yapılacak tabya başındaki kışlaklarda talim ile meşgul olacaklardır.[1]


[1] Hamza Keleş, “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Kânûnnâmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 14, sy. 1, Mart 2006, ss. 227-228.

 A
Türkçe Tarih

Yorumlar