0

Çit parası. Koyun ve keçiden alınan vergilerden biridir. Uygulandığı dönemde yaylak ve kışlaklarda otlatılan hayvanların barınması için yapılan ağıllar münasebetiyle her üç yüz koyun ve keçiden beşer akça olmak üzere alındığı bilinmektedir.1630 senesinde ihdas olunan vergi Tanzimat’tan sonra kaldırılmıştır.[1] Ağnam Bacı: Pazar ve panayırlara getirilen koyun ve keçi ticaretinden alınan vergidir.[2]


[1] Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. I, İstanbul: MEB, 1993, s. 24.

[2] Ali Rıza Gökbunar, “Celali Ayaklanmalarının Maliye Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, Yönetim ve Ekonomi, c. 14, s. 1, 2007, s. 4.

 A
Türkçe Tarih

Bâb-ı Âli

Önceki yazı

Yorumlar