0

Mükellef olmadığı halde vatandaşa zorla iradesi harici bir iş yaptırılması, uluslararası hukukta bir devletin, savaş ya da şiddetli bunalım dönemlerinde ülkesinde bulunan yabancı devlet vatandaşlarına ait gemi, demiryolu malzemesi, taşıt ve savaşta kullanılabilecek her tür eşyaya sahiplerinin rızası dışında el koyması.[1]


[1] Çağla Ünlütürk Ulutaş-Tevfik Barbaros Ulutaş, “Angarya ve Zorla Çalıştırma: Uluslararası Düzenlemeler ve Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 8, sy. 40, Ekim 2015, s. 327.

 A
Türkçe Tarih

Anglikan Kilisesi

Sonraki yazı

Yorumlar