0

Serbest tımar sahiplerinin ve beylerbeylerinin, nikâhlanan veya medeni hali dul olarak belirtilen kadınların babalarından aldığı vergi. Gelin resmi olarak da bilinir. Tımar sahiplerinin ya da kale askerlerinin kızlarının evlenmesi durumunda vergi beylerbeyleri tarafından alınmıştır. Konargöçer topluluklarda ise kız başka bir boya veriliyorsa nikâhta sipahiye 200 akçe verilmiş, kadına bu 100 akçe olarak ödenmiştir.[1]


[1] Ünal Taşkın, “Rüsûm-ı Örfiye”, Tarih Okulu Dergisi, sy. XIV, İlkbahar-Yaz 2013, s. 68.

 A
Türkçe Tarih

Artı Değer

Önceki yazı

Yorumlar