0

Hz. Ali’yi seven, sayan ve ona bağlı olan kimse. Alevi kelimesi Arapça’da Ali’ye mensup, Ali’ye ait anlamlarına gelmekte olup, çoğul şekli Aleviyye’dir.[1]


[1] Sayın Dalkıran, “Alevi Kimliği ve Anadolu Aleviliği Üzerine Bir Deneme”, EKEV Akademi Dergisi, sy. 10, Kış 2002, ss. 95-96.

 A
Türkçe Tarih

Alterite – Öteki – Yabancı

Sonraki yazı

Yorumlar