0

Osmanlı İmparatorluğunda kesilen sikke.[1]


[1] Ruhi Özcan, “Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyılda Yapılan Sikke Tashihleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sy. 17, 2005 s. 248.

 A
Türkçe Tarih

Ahrar Fırkası (Osmanlı)

Önceki yazı

Akıncı – Akıncı Ocağı

Sonraki yazı

Yorumlar