0

İşinden çıkarma, yol verme.[1] Osmanlı İmparatorluğunda memurlara açılan soruşturmalar, görevi kötüye kullanma, başarısızlık yahut da memurların bir başka göreve atanmaları azil sebebi olarak gösterilmekte idi.[2]


[1] Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 59.

[2] Yahya Yeşilyurt, “Livaneli (Artvinli) Memurlar Bağlamında Osmanlı Devleti’nde Tevcih ve Azil Sebepleri”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12/1, Yaz 2017, s. 108.

 A
Türkçe Tarih

Azınlık

Önceki yazı

Babüssaade

Sonraki yazı

Yorumlar