0

Amerika Birleşik Devletlerinde 1861-1865 yılları arasında kölelik sorunu hasebiyle Güney Eyaletleri Konfederasyonu ile Kuzey Eyaletlerini karşı karşıya getiren ve Kuzeyin zaferi ile sonuçlanan iç çatışma.[1]


[1] “İç Savaş”, Büyük Larousse, c. XI, s. 5554.

 A
Türkçe Tarih

Amerikan Devrimi

Önceki yazı

Yorumlar