0

Uzunluk birimi. Dirsekle orta parmak arasındaki uzunluğu gösterir. Bütün hesaplamaların çıkış noktası, er-Ravda adasındaki 861 yılından kalma eski Nil ölçeğinin arşınıdır. Kayıtlara göre Osmanlı İmparatorluğunda Mimar Arşını ve Çarşı Arşını olmak üzere iki çeşit arşın kullanılmıştır.[1]


[1] Ünal Taşkın, “Osmanlı Devleti’nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri“, (Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Elazığ 2005, s. 141.

 A
Türkçe Tarih

Yorumlar