0

Osmanlı İmparatorluğu’nda 1876 Anayasası’yla başlayan ve 1918 Mondros Mütarekesi’ne kadar süren süreç, I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet  adlarıyla anılan süre.[1]


[1] Abdolvahid Soofızadeh, “Osmanlı ve İran Meşrutiyeti Karşılaştırması”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,c. 7, sy. 35, s. 289.

 M
Türkçe Tarih

Meşruti Monarşi

Önceki yazı

Metternich Çağı

Sonraki yazı

Yorumlar