0

Şark Meselesinin, Rum Patrikhanesinden ayrı, müstakil bir Bulgar Eksarhlığının kurulmasının, Bulgar ayaklanmalarının ve Panslavist faaliyetler neticesinde patlak veren Osmanlı-Rus Savaşının (1877-78) müşterek sonucu, Kosova, Selanik, Manastır olmak üzere üç Osmanlı vilayetini kapsayan sorun.[1]


[1] Kemal Beydilli, “Sultan II. Abdülhamit Devrinde Makedonya Meselesine Dair”, Osmanlı Araştırmaları, c. IX, 1989, s. 78.

 M
Türkçe Tarih

Mahruse-i Konstantiniyye

Önceki yazı

Makyavelizm

Sonraki yazı

Yorumlar